Busvervoer

Binnen de scholengroep Mandel en Leie, waartoe onze school behoort, wordt vanaf 1 september 2017 voor alle scholen een uniform tarief gehanteerd voor alle leerlingen die gebruik maken van de schoolbus op weg en naar huis.

Bijdrage ziet er als volgt uit:

De prijs voor een gans schooljaar bedraag € 100 per kind (zowel kleuters als lager)

Ook voor wie later tijdens het schooljaar instapt geldt hetzelfde bedrag.

Rechthebbende kinderen rijden gratis. Dit zijn kinderen die meer dan 4 km van de school wonen en geen dichtere GO! school in de buurt hebben.

Gezien deze erg democratische prijs kunnen er geen kortingen gegeven worden voor broertjes en zusje. Het verschuldigd bedrag zal worden gefactureerd.

Indien meerdere kinderen in een gezin gebruik maken van de bus is spreiding van betaling mogelijk na overleg met de directie.

Prijs voor 1 week 's morgens en 's avonds: € 9

Prijs voor losse rit: € 1

Behalve uitzonderlijke situaties worden geen kinderen binnen een straal van 500m opgehaald.

De ophaalroutes worden begin september medegedeeld of bij een nieuwe inschrijving.

Gelieve voor de veiligheid van uw kind tijdig aanwezig te zijn aan de afstapplaats.

Contact bus begeleidster: 0479/99.97.08

© 2017 bsdedobbelsteen.be