bsdedobbelsteen_foto1.jpg

NATUUR'lijk ACTIEF!

Op onze school staan de woorden natuur en actief centraal.
Kinderen leren door actief en explorerend te onderzoeken. Onze natuurlijke omgeving brengt de nodige prikkels te weeg om op ontdekking te gaan.
Met het nodige respect voor natuur en mens willen we zo onze kinderen helpen groeien tot bewuste wereldburgers.
Maatregelen ivm het coronavirus:
er wordt noodopvang voorzien voor kinderen van:
- ouders die in de gezondheidszorg werken
- ouders die instaan voor de openbare veiligheid
- ouders waarvan de grootouders anders moeten instaan voor de opvang

de schoolbus rijdt niet
er is geen voor- en naschoolse opvang
er zijn geen warme maaltijden
de school is geopend tijdens de officiële schooluren (08.00 - 16.00)

ZIEKE KINDEREN BLIJVEN THUIS!
bsdedobbelsteen_foto2.jpg
bsdedobbelsteen_foto3_1.jpg
bsdedobbelsteen_foto4.jpg
bsdedobbelsteen_foto5.jpg

WIL JE MEER WETEN? NEEM CONTACT OP MET:

logo.png
A. Rodenbachlaan 58   -  8501 Heule  
Tel. 056 35 18 08

© 2017 bsdedobbelsteen.be