Menu Sluiten

STEM

STEM voor jou!

STEM is een prachtige manier om leerlingen met nieuwe technologie te laten experimenteren. Leren wordt een ontdekkingsreis.

Het letterwoord STEM staat voor ‘Science, Technology, Engineering & Mathematics’. Via STEM ontdekken leerlingen actief welke rol wetenschap, techniek en wiskunde in de moderne samenleving spelen. Hierdoor ervaren ze dat maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen om vernieuwende en creatieve oplossingen vragen, die beroep doen op teamwork, interdisciplinair werken en het hanteren van verschillende invalshoeken en dat zíj als leerlingen hierbij nodig zijn.

STEM krijgt binnen onze school een duidelijke plaats. We staan ervoor om onze kinderen te leren groeien in de verschillende onderdelen van STEM. Door hen te stimuleren systematisch te werk te gaan bij verschillende onderzoeken en ontwerpprocessen helpen wij hen hierin groeien. In kleuter en lager onderwijs gaat dit vooral op een experimenterende en onderzoekende manier.

Al van bij de kleuters komt dit aan bod. Minder specifiek onder deze naam maar wel eerder via het uitgangspunt ‘Loose parts’. Door het aanbrengen van loose parts leren kleuters dingen op een ‘andere’ manier bekijken… We leren ze verder kijken dan wat voor de hand ligt als ze een object zien.

‘Loose parts’ zijn losse dingen die kinderen kunnen manipuleren, verplaatsen en combineren op oneindig veel manieren. Het gaat dus om veelzijdige materialen. Ze moeten niet op één vaste manier gebruikt worden, wat wel het geval is bij bijvoorbeeld een puzzel of een speelgoedauto. Ook onze ‘outdoor visie’ en de materialen die de natuur te  bieden heeft zijn binnen loose parts een oneindig rijk aanbod. Door de buitenklas, natuurklas en uitdagende tuin kunnen we hier extra kwalitatief op inzetten.

Zo kan een tak enorm veel dingen zijn. Het is een tak, het is een vishengel, het is een tent die dan het begin brengt van een kamp of ballenbaan,… Kinderen die deze ontdekkingsvrijheid krijgen, met een passend materiaalaanbod en de nodige begeleiding in hun ontwikkelingsgroei, zullen hierdoor sterk staan in innovatief, kritisch, probleemoplossend denken vanuit hun eigen creatieve denken.

Vanaf het lager gaat deze groei verder. Kinderen krijgen vanuit STEM-opdrachten verder prikkels om deze basis verder uit te zetten. Vaak wordt ‘wetenschappen en techniek’ herleid tot het uitvoeren van proefjes of het maken van een ontwerp met behulp van een stappenplan die aangeeft hoe je te werk moet gaan… DOCH, bij onderzoekend leren worden die stappenplannen naar de achtergrond verschoven en is het belangrijk oog te hebben voor wat de kinderen doen. Via goede begeleiding groeien de kinderen zonder steeds terug te moeten vallen op het stappenplan. De creativiteit en het oplossingsgericht denken die ze hiervoor moeten inzetten zijn competenties passend binnen de 21e eeuw vaardigheden. Deze skills hebben de leerlingen nodig om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst.

In onze tienerschool ‘Dobbelsteen XL’ krijgt STEM een leidende functie. Via ateliers voor onder meer multimedia, printmedia, mechanica en elektriciteit krijgen de kinderen er een heel gedifferentieerd STEM-aanbod. Deze bezorgen hen heel wat uitdagende experimenten en boeiende analyses.

Waarom gebeurt dit? Hoe kan dat? Wat zou er gebeuren als …? Met de kennis uit de exacte wetenschapsvakken vinden de leerlingen zelf antwoorden. Daar wil ik meer van weten! Dat ga ik eens uitpluizen! En waarom dit niet zelf maken?

Zo zorgen we ervoor dat onze kinderen een brede STEM-basis hebben die hen helpt bij het ontdekken en ontwikkelen van hun eigen talenten en interesses.